HERZMEDIA ČITLUK

Prizma panoi

PREDNOSTI

  • pano osvijetljen s dvije strane,
  • tri izmjenjujuća postera sa svake strane,
  • ekskluzivne lokacije,
  • 24-satna vidljivost poruke,
  • upečatljivi rezultati.